Termeni si Conditii

DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele semnificații:

„www.slabestecutatiana.com” reprezintă  website-ul asupra căruia PFA Tofan T. Tatiana înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F22/220/2001, având C.I.F 19877636, denumit în continuare PFA Tofan T. Tatiana, deține drepturile patrimoniale de autor. Pe slabestecutatiana.com, persoanele fizice și juridice se pot înregistra în condițiile acceptării “Termenilor și Condițiilor”.

“Utilizator” înseamnă persoana care se înregistrează pe slabestecutatiana.com,  accepta Termenii și Condițiile, se înscrie prin formularul dedicat și dorește achiziționarea unor servicii sau produse de pe slabestecutatiana.com.

„Produs” înseamnă un bun care este disponibil pentru a fi achiziționat de către Utilizator de pe slabestecutatiana.com.

„Serviciile” înseamnă serviciile disponibile pe slabestecutatiana.com, pentru a fi achiziționate de către Utilizator.

I. ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI slabestecutatiana.com

Site-ul slabestecutatiana.com (denumite în continuare „Site-ul” sau „slabestecutatiana.com”), conținutul acestuia, inclusiv orice pagină componentă a acestuia sunt puse la dispoziție de PFA Tofan T. Tatiana și poate fi utilizat numai în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de a utiliza slabestecutatiana.com.

Prevederile menționate în continuare, respectiv în documentul Termeni și Condiții, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre PFA Tofan T. Tatiana, cu sediul social în Bd. Dacia 10, Bl. SA 3, Ap. 25, Iasi, jud. Iasi, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F22/220/2001, având C.I.F. 19877636, și orice persoana (denumita în continuare „Utilizator”) care utilizează slabestecutatiana.com.

Utilizarea slabestecutatiana.com, respectiv înregistrarea ca “Utilizator” și accesarea unor servicii sau produse de pe slabestecutatiana.com presupune capacitatea legală necesară pentru perfectarea unor raporturi contractuale, astfel ca utilizarea Site-ului slabestecutatiana.com constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistenta unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie să încetați imediat utilizarea slabestecutatiana.com.

PFA Tofan T. Tatiana își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul Contract, modificările urmând a produce efecte la data publicării Contractului modificat pe slabestecutatiana.com și acceptării de către Utilizator a acestuia. În cazul unor modificări, ele vor fi comunicate Utilizatorilor la adresa de email furnizată de către aceștia.

II.  SERVICIILE DISPONIBILE

Prin slabestecutatiana.com, PFA Tofan T. Tatiana oferă Utilizatorilor o interfața prin care aceștia pot accesa informații, servicii și produse.

III. LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZAREA Site-ului slabestecutatiana.com

Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza și nici intermedia sau înstrăina în niciun mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio, logo-uri etc.) publicate pe slabestecutatiana.com, fără acordul prealabil scris al PFA Tofan T. Tatiana.

PFA Tofan T. Tatiana, poate închide oricând contul de utilizator (client) și bloca accesul la informațiile educaționale (traininguri, ebookuuri) accesate de utilizator,  pe platforma slabestecutatiana.com, dacă descoperă că acel cont a încălcat vreuna dintre acțiunile menționate, în fraza de mai sus.

În utilizarea slabestecutatiana.com sunteți de acord să nu: (i) utilizati slabestecutatiana.com pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme de slabit, detalii despre retete de slabit sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcați fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclamă sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de Produse sau Servicii în orice scop comercial; (ix) vă prezentați ca având o alta identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale.

Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la slabestecutatiana.com a Utilizatorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor legale.

IV. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

slabestecutatiana.com solicită Utilizatorilor să se înscrie pe pagina dedicată și să își creeze un cont, daca acest lucru este disponibil, și să finalizeze procesul de înregistrare prin furnizarea unor informații și înregistrarea unui nume de utilizator. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare.

PFA Tofan T. Tatiana și, respectiv slabestecutatiana.com, are dreptul de a revizui datele, informațiile și materialele postate în cadrul site-ului și de a îndepărta, discreționar, orice fel de materiale sau date care încalcă condițiile de acces și utilizare ale slabestecutatiana.com sau care, în opinia slabestecutatiana.com, sunt inacceptabile.

V. DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE

Înregistrarea unui Utilizator în vederea accesarii de informatii, materiale, video presupune furnizarea unor informații de bază privind persoana Utilizatorului. slabestecutatiana.com va menține confidențialitatea datelor transmise de Utilizatori pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, PFA Tofan T. Tatiana este operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare la registrul general  și are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează.

Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție și de dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea în scris a PFA Tofan T. Tatiana, expediată pe adresa persoanei juridice sau la adresa de email tatiana@slabestecutatiana.com.

Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

slabestecutatiana.com colectează informații statistice despre calculatorul utilizatorilor, inclusiv, daca este cazul, adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser folosind un fișier cookie care este stocat pe hard disk-ul computerului. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe discul dur al computerului și sunt folosite pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Utilizatorul și / sau terțele persoane ce navighează pe Site pot refuza să accepte cookie-uri prin activarea unor setări ale browser-ului, ce va permite să respingă cookie-urile. Cu toate acestea, dacă utilizatorul și / sau terțele părți, ce navighează pe site, selectează această setare, pot fi în imposibilitatea de a accesa anumite părți ale site-ului sau în imposibilitatea de a beneficia de unele servicii.

Cu excepția cazului când utilizatorul și / sau terțele părți ce navighează pe site au ajustat setările browser-ul să refuze cookie-urile, sistemul va emite cookie-uri atunci când vă conectați la Site.

În unele cazuri, împărțim informații despre vizitatorii acestui Site de formă anonimă sau agregat cu terțe părți, ca agenți de publicitate, sponsori sau auditori cu singurul scop de a îmbunătăți serviciile. Toate aceste sarcini de procesare vor fi reglementate în conformitate cu legislația în vigoare și respecta toate drepturile tuturor utilizatorilor privind protecția datelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Acest Site poate găzdui, de asemenea, propria publicitate, afiliat sau rețele de publicitate. Această publicitate este arătată prin serverele publicitare care de asemenea, folosesc, cookie-uri pentru a afișa conținutul de publicitate legat de utilizatori. Fiecare dintre aceste servere de publicitate are propria politică de confidențialitate, care poate fi găsită pe propriile pagini web.

VI. LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

slabestecutatiana.com poate include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte site-uri nu este o aprobare a acestor site-uri și declarați ca sunteți de acord ca PFA Tofan T. Tatiana, respectiv slabestecutatiana.com nu va fi ținut răspunzător pentru conținutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

VII. DECLINAREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

PFA Tofan T. Tatiana , respectiv slabestecutatiana.com, inclusiv orice angajat sau administrator al acestuia, nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă și pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătura cu utilizarea slabestecuttaiana.com.

PFA Tofan T. Tatiana nu declară și nu oferă nici o garanție că slabestecutatiana.com va răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit și nici că funcționalitatea slabestecutatiana.com va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate, că serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează direct sau indirect și asupra cărora slabestecutatiana.com nu are nicio influență.

VIII. DESPĂGUBIRI

Prin utilizarea slabestecutatiana.com, Utilizatorul își exprima acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere PFA Tofan T. Tatiana, slabestecutatiana.com, inclusiv orice angajat, sau administrator al lor, în legătura cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârșește, ca și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva PFA Tofan T. Tatiana, slabestecutatiana.com, inclusiv a angajaților, sau administratorilor acestuia făcută de către o terță parte și care decurge din încălcarea angajamentelor luate de către Utilizator.

PFA TOfan T. Tatiana deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la website, codul sursă, baza de date, design-ul site-ului, materialele și clipul de prezentare, iar Utilizatorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea Contractului, oricare din aceste drepturi ale PFA Tofan T. Tatiana și nici validitatea acestora.

Utilizatorul nu va înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a PFA TOfan T. Tatiana, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de PFA Tofan T. Tatiana . Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Utilizator, acesta va transfera sau cesiona imediat către PFA Tofan T. Tatiana drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate PFA Tofan T. Tatiana.

IX. NULITĂȚI

Dacă oricare dintre clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanța competenta ca invalidă, ilegala sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

X. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATĂ

Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătura cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, Romania.